Litvínovice
820 000 Kč
České Budějovice
1 600 000 Kč
Číměř
1 250 000 Kč
Římov
750 000 Kč
Dívčice
1 990 000 Kč
Hůry
1 250 000 Kč
Pavlov
2 490 000 Kč
Nová Bystřice
2 900 000 Kč
Borovany
840 000 Kč
Vrábče
4 630 000 Kč
 
Nabídka
Druh nemovitosti
Kraj
Slevy, novinky
Obec, ulice
 
 

Nový občanský zákoník a katastr nemovitostí v roce 2014

Nový občanský zákoník a katastr nemovitostí v roce 2014

V souvislosti s novým občanským zákoníkem, jenž začíná platit od 1. ledna 2014, nastává řada změn v oblasti katastru nemovitostí. Za zmínku stojí především tyto:

 

Zásada materiální publicity (co je psáno, to je dáno)

Rozhodující pro to, kdo je vlastník nemovitosti, bude údaj o vlastníkovi zapsaný v katastru nemovitostí. Do 31. prosince 2014 by měl každý vlastník zkontrolovat, zda je uveden u svých nemovitostí jako jejich vlastník.

 

Katastr nemovitostí bude mít povinnost informovat majitele nemovitosti o všech změnách, ke kterým by mělo dojít. Díky tomu vznikne nová ochranná lhůta dvacet dní od přijetí návrhu na vklad, po kterou se majitel nemovitosti může proti změnám v zápisu ohradit.
 

Menší ochrana skutečného vlastníka

Pokud dojde k neoprávněnému převodu nemovitosti, například v důsledku chyby nebo podvodu na základě padělaných listin či podpisů, musí se skutečný vlastník bránit aktivněji a rychleji. Pokud nebyl vyrozuměn o zápisu do katastru, bude mít jen tři roky na to, aby se bránil. Může tak dojít ke změně vlastníka nemovitosti, aniž se o tom původní vlastník dozví.
 

Větší ochrana nabyvatele

Lépe bude chráněn nabyvatel nemovitosti, pokud nemovitost koupil od osoby, která je zapsána v katastru nemovitostí jako její vlastník. Takový nabyvatel pak bude chráněn i v případě, že prodávající osoba zapsaná v katastru nemovitostí skutečným vlastníkem nebyla (zápis byl chybný).

Sloučení stavby a pozemku (stavba ustupuje pozemku)
Dochází ke sloučení stavby a pozemku, jehož výsledkem je jediná nemovitost „pozemek„ jehož součástí je stavba. Případná břemena či práva ke stavbě tudíž přechází k pozemku.
 

Stavba na pozemku jiného vlastníka

Pokud ze zákonných důvodů nedojde ke sloučení stavby s pozemkem (pozemek a stavbu vlastní odlišní majitelé), bude mít vlastník stavby předkupní právo k pozemku a naopak. Pokud tedy jeden z nich bude chtít svou nemovitost prodat, musí jí nabídnout tomu druhému ke koupi. Jedná se o právo, ne povinnost kupovat. Oprávněn tedy může koupi odmítnout. Pokud svého předkupního práva druhý vlastník nevyužije, zůstává mu i nadále vůči novému vlastníkovi. Zřízení předkupního práva vlastníci nemohou vyloučit žádnou dohodou.
 

Nové nemovité věci

Nově bude nemovitou věcí nejen pozemek, ale také třeba zástavní právo nebo věcné břemeno, například právo průchodu. 0značení „nemovitost“ tak dostává širší význam.

 

Zápis nájmu v katastru

Nájemní právo k nemovitosti bude možné zapisovat do katastru. Z katastru tak bude možné poznat, které byty vlastníka jsou pronajaté a komu.
 

Pokud klient bude mít chybu v kupní smlouvě nebo podkladech, řízení se ukončí a k novému řízení může dojít až po uplynutí třicetidenní ochranné lhůty.

 

Od 1. ledna 2014 nově zpoplatněné služby (1 000 Kč):

právo stavby

podzástavní právo

budoucí zástavní právo

budoucí výměnek

správa svěřeného fondu

přídatné spoluvlastnictví

výhrada práva zpětné koupě

výhrada vlastnického práva

výhrada práva zpětného prodeje

zákaz zcizení nebo zatížení

výhrada práva lepšího kupce

ujednání o koupi na zkoušku

nájem

pacht

vzdání se práva na náhradu škody na pozemku