Litvínovice
820 000 Kč
České Budějovice
1 600 000 Kč
Číměř
1 250 000 Kč
Římov
750 000 Kč
Dívčice
1 990 000 Kč
Hůry
1 250 000 Kč
Pavlov
2 490 000 Kč
Nová Bystřice
2 900 000 Kč
Borovany
840 000 Kč
Vrábče
4 630 000 Kč
 
Nabídka
Druh nemovitosti
Kraj
Slevy, novinky
Obec, ulice
 
 

Vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

  • Návrh na zahájení řízení nebo vydání souhlasu, který je závazným stanoviskem, podávají žadatelé u pověřeného obecního úřadu, v jehož obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu, který má být návrhem dotčen (§ 18 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu).

 

  • V žádosti se uvede účel zamýšleného odnětí, připojí se údaje katastru nemovitostí o pozemcích navržených k odnětí, zákres v kopii katastrální mapy, vyjádření vlastníků dotčených pozemků k navrhovanému odnětí, výpočet odvodů za odnětí ze ZPF, nejde-li o případ, kdy se odvody nepředepisují, plán rekultivace (má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy), předběžnou bilanci skrývky kulturní vrstvy s návrhem způsobu jejího hospodárného využití (§ 9 odst. 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu).

  • Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je závaznou součástí rozhodnutí, která budou vydána ve věci podle zvláštních předpisů (§ 10 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu).